PauliKiuru1 Liikettä, sisua, toivoa

Kaivoslaissa uudistamistarpeita, mutta ne eivät oikeuta niskurointiin

  • Kaivoslaissa uudistamistarpeita, mutta ne eivät oikeuta niskurointiin

 

Kaivokset ja niiden ympäristövaikutukset ovat viime vuosina herättäneet paljon keskustelua. Taustalla on kasvava kansainvälinen kiinnostus kaivostoimintaa kohtaan. Lisäksi kielteiset onnettomuus- ja konkurssitapaukset ovat nostaneet tarvetta arvioida sääntelyn riittävyyttä monista eri näkökulmista. Kaivosala ja koko klusteri on merkittävä työllistäjä Suomessa. Se lisää maamme bruttokansantuotetta 1,2 miljardilla eurolla vuodessa.


Eduskuntavaalin tuloksesta riippumatta lienee varmaa, että kaivoslain uusiminen nousee hallitusohjelmaan. Kokoomuksen kanta on, että kaivoslaki on päivitettävä vastaamaan nykyajan vaatimuksia niin, että ympäristö- ja elinkeinonäkökulmat sekä yhteiskunnan kokonaisetu huomioidaan. Kaivosteollisuus on myös valmis tarkastelemaan asiaa.

Kaivoslain uudistus tuli voimaan tammikuussa 2011. Pitkien siirtymäaikojen vuoksi sen vaikutukset näkyvät viiveellä. Ympäristö- ja myös talousvaliokunta ovat juuri todenneet, että kaivoslain laajempia uudistamistarpeita tulisi tarkastella pian. Pidän tärkeänä, että kunnat saavat alueellaan toimivista kaivoksista suuremman taloudellisen hyödyn. Tämä on tärkeää paikallisen hyväksyttävyydenkin kannalta. Valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus avaakin mahdollisuuden tarkastella kaivostoiminnan ja kaavoituksen rajapintoja.

Valkeakoskella on viime viikkoina ollut sekä laillisia mielenosoituksia että asiatonta niskurointia. Kaapelinkulman kaivoshankkeella on lainvoimaiset luvat. Valkeakosken kaivosalueella ilmennyt häiriökäyttäytyminen ei saa myötätuntoani. Ne sitovat poliisin ja pelastuslaitoksen voimavaroja ja ovat kohtuuttomia myös yritykselle ja sen työntekijöille. Nykyinen kaivoslaki antaa viranomaiselle mahdollisuuden kieltää toiminta väliaikaisesti tai jopa peruuttaa luvan, mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata luvan ehtoja tai jos lupahakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja. 

Kaivostoiminta aiheuttaa aina merkittäviä ympäristövaikutuksia, vaikka käytössä olisi paras mahdollinen teknologia. Edes tiukat lupaehdot ja niiden tinkimätön noudattaminen eivät poista kaikkia haittavaikutuksia. Kaikkeen teolliseen toimintaan liittyy kielteisiä ympäristövaikutuksia. Niiden vähentämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen eduskunnan lainsäädännön kautta.

Pauli Kiuru (kok.)
Kansanedustaja
Ympäristövaliokunta / valiokuntavastaava
Hallinto- ja turvallisuusjaosto, jäsen
VALKEAKOSKI

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kaivoslain uudistamisen tarpeisiin ei ole tartuttu eduskunnassa vaikka siitä niin mielellään kirjoitellaan.

Vaikka Maa-aineslaki (MAL 555/1981) tuli voimaan vuoden 1982 alussa. Ensimmäinen yhtenäinen maankamaran ainesten ottamista koskeva laki. Toiminta on osoittanut kuitenkin toiminnan olevan täysin villiä ja valvomatonta. Lain tarkoitus oli toimia kestävällä tavalla luontoa suojellen.
Murskaamoiden ja kivilouhimoiden vaiettu räjäytystoiminta.http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234242-murskaamoiden-ja-kivilouhimoiden-vaiettu-rajaytystoiminta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja. Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja vastoin MRL kaavamääräyksiä ja lakia 390/2005 20 §?

Räjähteillä on oma itsenäinen lainsäädäntö, jota on sovellettava maa-aineksia otettaessa.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/234242-mur...

Ministeriön oppaissa ja selvityksissä annetaan ymmärtää, että MAL on osoittanut toimivaksi! Totuus on toista ja miksi vastoin eduskunnan säätämiä lakeja kivilouhimoilla/murskaamoilla saa jatkua louhintalupien haku ja hyväksyminen vastoin eduskunnan säätämiä lakeja ja asetuksia? MAL 11 § lupaan liittyvät määräykset ovat huomioimatta ja 3 §:n vaara.

Lisäksi lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Kuitenkin niitä käytetään miljoonia kiloja lainvastaisesti asutuksien vieressä.
MAL- tarkoitus ei ollut, että maa-ainesten ottamiseen liittyvät lain velvoitteet jätetään huomioimatta, luvan myöntämisessä lupaehtojen tarkoitus ja tavoite jätetään toteuttamatta ja lupaehtojen vastainen ottaminen sallitaan. Luonnon tuhoaminen laittomilla keinoilla jättää pysyvät arvet luontoon ja asutukselle.

Kivilouhimoiden ja murskaamoiden räjäytysaine käyttö, käsittely, varasto, kuljetus ja muu toiminta louhintatyömaita on täysin villiä, ja miljoonia kiloja louhijat käyttävät räjähdysaineita vuodessa vastoin lain velvoitteita ja asutuksen vieressä todistettavasti tuhansista kiloista jopa 19 000 kiloon / kerta paukku, vaikka laki edellyttäisi Tukesilta lupaa ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvontaa/ tarkastusta poliisilta.
http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/266562-raj...

Poliisin ohjeistus edellyttää poliisia toimimaan ja lainsäädäntö asettaa valvontavelvoitteita.

Ohjeistus löytyy POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Asia 1. Turvatekniikan keskus; Tukesilta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Asia 2. poliisi; Poliisia laki edellyttää, kun Tukesin luvat olisi haettu ja myönnetty sen jälkeen laki edellyttää poliisia tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden laissa valvonta velvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

Ensinnäkin poliisia velvoittaa laki, miksei poliisi toimi? Tukesilta ei ole lupia eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada. Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset, ja Tukesin ja poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Vaatimuksia on myös räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015).

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253630-ymp...

Miksi hyväksyttiin asetus 800/2010, joka koskee vain melua ja pölyä, ja miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnasta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteistä.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263716-suo...

Toimituksen poiminnat